Ocena jakości profili

profil

Jakie odkształcenie jest dopuszczalne, a jakie nie?

Ze względu na różnice temperatur pomiędzy wnętrzem i otoczeniem zewnętrznym, ko­lorowe okna i drzwi mogą się tymczasowo lub trwale odkształcać. W prostym przypadku może to być tylko defekt optyczny lub, w gorszym przypadku, może to być również pogor­szenie funkcji.

Odkształcenie jest dopuszczalne, o ile zachowana jest uzgodniona charakterystyka eks­ploatacyjna dla powietrza w szczelności przy gwałtownych, ulewnych opadach. Należy również podać funkcjonalność, reprezentowaną przez siły operacyjne, które w przypad­ku okuć rozwierno-uchylnych wynoszą ≤ 10 Nm. Następnie istnieje możliwość regulacji okuć i ewentualnej wymiany elementów zamykających. Praktyka pokazuje, że okna i drzwi wejściowe działają prawidłowo, jeśli odkształcenie wynosi ≤ 4 mm. W pojedynczych przy­padkach odkształcenie może przekroczyć 4 mm bez występowania wady, pod warunkiem że funkcjonalność jest gwarantowana.

Aby prawidłowo zmierzyć odkształcenie, należy przyłożyć poziomnicę do zewnętrznych punktów profilu po stronie wklęsłej (patrz rys. 3). Aby określić ugięcie, ustal maksymalne odchylenie okna od linii prostej, wyznaczonej za pomocą np. poziomnicy.

profil okienny    profil 2

W indywidualnych przypadkach odkształcenie może przekroczyć 4 mm, jeśli charakterystyka pracy zostanie zachowana.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem technicznym o kolorowych profilach z tworzywa sztucznego. Kliknij grafikę i czytaj!

okładka