Kategorie

Stolarka p.poż

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego budynki powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej, polegające na ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się ognia w budynkach i na budynki sąsiednie oraz stworzeniu możliwości opuszczenia budynku przez znajdujące się w nim osoby. Obowiązkowe jest wydzielenie stref pożarowych w budynku z pomocą takich rozwiązań jak przegrody przeciwpożarowe służące powstrzymaniu ognia przed rozprzestrzenianiem się. Nasza firma jest producentem stolarki przeciwpożarowej o odporności ogniowej w klasie EI 15, EI 30, EI 60. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższej jakości produkty, zleciliśmy przeprowadzenie badań w instytucie certyfikującym w Warszawie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w naszym przedsiębiorstwie. Oferujemy drzwi zewnętrzne i drzwi przeciwpożarowe, przegrody przeciwpożarowe (tzw. ścianki stałe) oraz aluminiowe okna przeciwpożarowe (tzw. okna techniczne przeciwpożarowe). Na aluminiowych systemach przeciwpożarowych mogą być też montowane drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne, tzw. EIS.

PRODUKCJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

Proces produkcji drzwi i innych konstrukcji przeciwpożarowych jest objęty wewnętrznym nadzorem, zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie procedurami Zakładowej Kontroli Produkcji oraz nadzorem jednostki certyfikującej. Dzięki temu wszystkie takie produkty posiadają tabliczkę znamionową zawierającą informacje na temat produktu. Oferowana przez nas stolarka przeciwpożarowa posiada odporność ogniową w klasie EI30 lub EI60, co przekłada się na wysoką szczelność ogniową – taką, która zapobiega przedostawaniu się płomieni i zapewnia izolacyjność ogniową oznaczającą ograniczenie przepływu energii cieplnej przez odpowiednio 30 i 60 minut. Chcąc poprawić poziom bezpieczeństwa naszych Klientów, wyroby stolarki przeciwpożarowej wyposażyliśmy w zamki i klamki antypaniczne, wskutek czego nawet drzwi zamknięte na klucz otworzą się pod wpływem naporu. Ogniochronne właściwości stolarki przeciwpożarowej BROS potwierdzają certyfikaty. Stolarka posiada certyfikaty odporności ogniowej w klasach EI15, EI30, EI60 wydane przez Zakład Certyfikacji CERTBUD w Warszawie.

ZASTOSOWANIE STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ:

  • budynki mieszkalne
  • biura
  • szkoły
  • szpitale
  • obiekty sportowe
  • obiekty handlowe
  • obiekty sakralne
  • obiekty przemysłowe
  • hotele
  • inne obiekty użyteczności publicznej

Produkowane przez nad drzwi i przegrody przeciwpożarowe spełniają wszystkie wymagania stawiane przez przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe. Szczegółowy opis i specyfikację techniczną znajdą Państwo tutaj.