Kategorie

Szyby zespolone

szyba zespolonaSzyby zespolone są trwałym, hermetycznym układem dwu- lub więcej tafli szkła typu float.

Swoją cienką powierzchnię i wyeliminowanie zniekształcania obrazu zawdzięczają specjalnej metodzie produkcji.

Stosowane są szyby o grubościach od 4 mm do 10 mm, oddzielonych ramką dystansową, zazwyczaj o grubości 12, 14 lub 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej zamknięty jest gaz szlachetny - najczęściej argon lub krypton.

Wypełnienie ramki dystansowej sitem molekularnym - silnym środkiem higroskopijnym w postaci granulatu daje gwarancję, że gaz zamknięty pomiędzy szybami jest wolny od wilgoci. Szyby połączone są z ramką dystansową na całej długości obrzeża materiałami klejąco-uszczelniającymi, co zapewnia szczelność układu, minimalizując dopływ pary wodnej do jego wnętrza.

Na izolacyjność termiczną szyb zespolonych (wartość U) decydujący wpływ mają następujące czynniki:

  • rodzaj szkła zastosowanego w zespoleniu (dotyczy to szczególnie rodzaju powłoki niskoemisyjnej)
  • ilość tafli szkła z powłoką (niskoemisyjnego)
  • rodzaj i ilość gazu w przestrzeni międzyszybowej
  • wielkość ramki dystansowej między szybami
  • rodzaj ramki dystansowej (tzw. ciepła ramka, np. ze stali szlachetnej)
  • liczba komór w zestawie (jedna lub dwie komory)

Ozdobą szyb zespolonych mogą być szprosy wewnątrzszybowe dostępne w różnych kolorach i tworzące proste formy geometryczne lub złożone konstrukcje siatek. Szyby mogą mieć dowolne kształty - koła, owale, trapezy itp.

DLACZEGO STOSUJE SIĘ SZYBY ZESPOLONE?

Szyby zespolone zyskały swoją popularność w świecie dzięki dobrej izolacyjności cieplnej przy stosunkowo małej grubości łącznej. Są też bardzo wygodne w procesie produkcji okien. Głównym zadaniem szyb zespolonych jest obniżanie wartości współczynnika k (wskaźnik izolacyjności cieplnej) poprzez stosowanie szyb o specjalnych termoizolacyjnych powłokach, szyb nieco grubszych, szyb dwukomorowych lub wypełnianie przestrzeni międzyszybowej argonem. Najsłabsza szyba zespolona ze szkła float gwarantuje współczynnik przenikania ciepła co najmniej k=2,9 W/m*K. Obecnie standardem stają się szyby zespolone o współczynniku k=1,0, a w pakietach 3-szybowych k=0,7, k=0,6, k=0,5 a nawet k=0,4. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu szybowego, rodzaju gazu oraz odpowiednich folii ochronnych i specjalistycznych uzyskuje się także specjalne właściwości akustyczne lub zwiększone wytrzymałości bezpieczeństwa.

Co oznaczają liczby 4/16/4 w szybie zespolonej?

  • 4 - grubość pierwszej tafli szkła
  • 16 - szerokość ramki dystansowej umieszczonej między taflami szkła i zarazem szerokość przestrzeni wypełnionej gazem, np.argonem lub kryptonem
  • 4 - grubość drugiej tafli szkła (wymiary podawane są w milimetrach)