Kategorie

SZYBA DŹWIĘKOCHŁONNA

Specyfikacja

Jest znacznie grubsza, a zarazem cięższa od standardowej, jest to szyba specjalna. Z założenia przy większej masie tłumienie dźwięków jest lepsze. Szyba taka może być zbudowana ze szkła zwykłego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią z tworzywa PVB – poliwinylowo-butarylową). W dużym skrócie można powiedzieć, że w każdym oknie o podwyższonym stopniu redukcji hałasu jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, bo wtedy lepiej będą tłumione dźwięki o różnej częstotliwości. Zwykle oprócz szyby o standardowej grubości 4 mm stosuje się szybę 6-mm lub 8 mm. Wprawdzie zestaw szyb o grubościach 6 i 10 mm o wiele skuteczniej tłumi hałas, ale jednocześnie wymaga zastosowania solidniejszej ramy i zawiasów, a to powoduje zastosowanie innej ramy i może przyczynić się do wzrostu kosztów (nawet o ponad 15%). W ostatnich latach co raz większą popularnością cieszą się szyby laminowane ze specjalną folią skuteczniej tłumiącą hałas od zewnątrz, nawet o 50%.