Kategorie

NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY

Specyfikacja

Nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące

nawiewnik

Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe

Posiadają prócz regulacji manualnej automat ciśnieniowy. Nawiewniki te zapewniają ciągły i co ważne automatycznie kontrolowany napływ świeżego powietrza. Dzieje się tak za sprawą dławików ciśnieniowych, które w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnień pomiędzy otoczeniem budynku a pomieszczeniem, do którego mamy dostarczyć powietrze (np. duży napór wiatru na elewację lub zbyt duże podciśnienie w pomieszczeniu) automatycznie dławią jego nadmiar stabilizując przepływ powietrza na stałym poziomie.

przekrój

Dostępne w wielu kolorach.