Kategorie

NAWIEWNIK RĘCZNY

Specyfikacja

Nawiewniki sterowane ręcznie

Użytkownik sam decyduje o otwarciu bądź zamknięciu nawiewnika. Urządzenie nie posiada żadnej regulacji automatycznej.

nawiewnik

Nawiewniki okienne ciśnieniowe – sterowane ręcznie

Ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik samodzielnie decyduje o ilości dostarczanego powietrza, ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.

Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Korzyści konceptu

 • Ciekawe wzornictwo
 • Automatyczna reakcja na wilgotność powietrza
 • Niezależny od użytkownika, zgodny z DIN 1946-6
 • Brak szkód spowodowanych wilgocią, takich jak pleśń lub skraplanie się pary wodnej
 • Prosty i tani montaż
 • Prosta konserwacja
 • Możliwe doposażenie okna
 • Nie trzeba ingerować w strukturę budynku
 • Opcjonalna podwyższona izolacja dźwiękowa
 • Dodatkowo możliwa w każdej chwili regulacja aktywny / nieaktywny
 • W przypadku większego zapotrzebowania na powietrze nawiewniki można łączyć